Sunday, January 02, 2005من واقعاً متاسفم، ولی مجبورم مسئولیت تمام اتفاق های اخیر رو بر عهده بگیرم. اصلا همچین منظوری نداشتم. میدونستم یه تکون تکونی میخوره اما دیگه هیچ جوری فکر این دو سانت کج شدن زمین رو نمیکردم.

خلاصه اعتراف میکنم. این زلزله ی اخیر کار من بود. هی میگم ول نکنین برین!! این میشه دیگه!

ولی خداییش چه زندگی ای شده! آدم تو اقیانوس به اون گندگی هم نمیتونه با خودش خلوت کنه :(

1 comment:

divooneh said...

yani jedi e jedi migi ?