Monday, February 28, 2011


در آوارِ خونینِ گرگ‌ومیش

دیگرگونه مردی آنک،
که خاک را سبز می‌خواست
و عشق را شایسته‌ی زیباترینِ زنان

که این‌اش
           به نظر
هدیّتی نه چنان کم‌بها بود

که خاک و سنگ را بشاید.

 

چه مردی! چه مردی!
                         که می‌گفت
قلب را شایسته‌تر آن
که به هفت شمشیرِ عشق
                                 در خون نشیند
و گلو را بایسته‌تر آن
که زیباترینِ نام‌ها را
                       بگوید.
و شیرآهن‌کوه مردی از اینگونه عاشق
میدانِ خونینِ سرنوشت
به پاشنه‌ی آشیل
                       درنوشت.ــ

رویینه‌تنی
           که رازِ مرگش
اندوهِ عشق و
غمِ تنهایی بود.

«ــ آه، اسفندیارِ مغموم!
    تو را آن به که چشم
    فروپوشیده باشی!»

«ــ آیا نه
          یکی نه
                  بسنده بود
    که سرنوشتِ مرا بسازد؟

 

    من
    تنها فریاد زدم
                     نه!

 

    من از
          فرورفتن
                   تن زدم.

 

    صدایی بودم من
    ــ شکلی میانِ اشکال ــ،

    و معنایی یافتم.

 

    من بودم

    و شدم،
    نه زانگونه که غنچه‌یی
                              گُلی
    یا ریشه‌یی

                 که جوانه‌یی
    یا یکی دانه
                 که جنگلی ــ
    راست بدانگونه
    که عامی‌مردی
                     شهیدی؛
    تا آسمان بر او نماز بَرَد.

    من بی‌نوا بند‌گکی سربراه
                                   نبودم

    و راهِ بهشتِ مینوی من
    بُز روِ طوع و خاکساری
                              نبود:
    مرا دیگرگونه خدایی می‌بایست
    شایسته‌ی آفرینه‌یی
    که نواله‌ی ناگزیر را

                           گردن
                                کج نمی‌کند.


    و خدایی
    دیگرگونه
    آفریدم».

دریغا شیرآهن‌کوه مردا
                           که تو بودی،
و کوهوار
پیش از آن که به خاک افتی
نستوه و استوار

                  مُرده بودی.

 

اما نه خدا و نه شیطان ــ
سرنوشتِ تو را
                  بُتی رقم زد
که دیگران
           می‌پرستیدند.

بُتی که
        دیگران‌اش
                   می‌پرستیدند.

 ابراهیم در آتش by xeegeex

اون روزی که دوستانم میرن آزادی بخرند، ما هم میریم سر به کوه میگذاریم ببینیم دل خوش سیری چند؟

Thursday, February 24, 2011

تاریده باد تیرگی تیره گون تاریکی از تاریخانه ی تن.
از تیرگی آزاد شود نور، بی دود باشد آتش، بی خاموشی باشد روشنی.
تاریده باد تیرگی تیره گون تاریکی از تاریخانه ی تن، ...

مرگ یزدگرد، بیضایی

Wednesday, February 23, 2011

کاش می‌شد آرش بود، ‌ کاش می‌شد تن در تیر کرد.

پ.ن: می‌دونم هیچ کس دوست نداره آرش رو با صدای زن بشنوه، ‌حتی خودم. اما دلم برای تن البرز و زمزمه کردن آرش در قلهٔ کوه تنگ شده بود.


آرش کمانگیر by xeegeex


Monday, February 21, 2011

وقتی رهبری میگه جمع شدن بساط آمریکا کلید حل مشکلات منطقه است، من باهاش موافقم. با این تفاوت که برای بقیه کشورهای منطقه «آمریکا»ست و برای ایران «آمریکا،‌ آمریکا»ست!‌ بلکه م دلیل اینکه برای ما دوبله سخته همین باشه!‌

شخصم از پای اندرآمد، دست گیرا، دست گیر!

Sunday, February 20, 2011

ما خارج نشینا، حداقل خیلی هامون، حداقل بندهٔ حقیر، هر تظاهراتی که می‌شه، ‌ صد بار می‌میرم و زنده می‌شم. آره توی این خراب شده تفریح داریم، کنسرت می‌ریم، ‌ قدم می‌زنیم، ‌ می‌رقصیم، همهٔ این کار‌ها رو امشب کردم که یه دقیقه کله م خالی بشه. دریغ از یک ثانیه.

Friday, February 18, 2011

/cs CLOSE #OpIran

I must confess, seeing the #OpIran page and the software that the Anonymous group had prepared, after supporting WikiLeaks and the stories of how they supported Egypt, I was impressed by this group and assumed that their intentions were honorable. Me and a couple of other friends tried to contact them, talk to them and offer some insight into what the fight is about these days and the current trends on government websites while they were wasting their resources on some useless websites. But I have to say that these superstitious kids (including the operators) on the #OpIran page are a bunch of lunatics, that are doing this as hobby and are absolutely insensitive to the real cause, while we are in the middle of a real fight. They are completely illogical, rude, not open to discussion or getting any form of input from people who actually have some idea about what is going on in Iran, after all the name of the operation is Iran, but for them this is just a hobby.

After being kicked out of the channel a number of times with the most crude comments, the last thing I heard of them before leaving the channel was that "we don't need you". My response was "we don't need you either".

They are not doing us any good, they are just having fun and like to have the illusion of doing something noble, while they are very very mistaken. I might not be familiar with the culture of IRC rooms and inner-hacker jargons, but nothing justifies this kind of behavior, while we are dealing with real-world issues. Nothing justifies "though titty" as the reason for being kicked out of a channel in response to "I'm serious guys, can we have a civilized discussion about this?", My point is, they can do whatever they are doing and enjoy it. But they do not deserve any credits, at least when it comes to cyber attacks in Iran.

And this experience makes me think much more highly of my Iranian friends, who are very creative, and devoted, who listen to others and resolve issues in very civilized manner while they are emotionally invested and affected by the situation in Iran.

Wednesday, February 16, 2011

آدم تو ایران کار سیاسی هم نکنه، کار سیاسی آدم رو میکنه.

Saturday, February 12, 2011

قصه‌هایی بود تعریف می‌کردند واسه ما، وقتی بچه بودیم، از زمان انقلاب، ‌از اینکه بچه‌ها و جوون‌ها چه طور اعلامیه پخش می‌کردن. چه طور اعلامیه‌ها رو تو لباسشون و کیفشون جاسازی می‌کردن که موقع پخش کردن گرفتار نشن. چه طور از دست ساواکی‌ها در می‌رفتن. ما که هیچ وقت تو اون شرایط زندگی نکردیم اما آنقدر این داستان‌ها رو با جزئیات شنیدیم که انگار جزء خاطرهٔ شخصی مون شده. الان تو اینترنت آدم می‌گرده و می‌بینه مردم چه کار‌ها که نمی‌کنن برای تبلیغات و چه طور به هم دیگه راه و چاه نشون می‌دن و ابراز نگرانی می‌کنن از گیر افتادن. اسمشو بگذار فیلتر، ‌ کارت تلفن،... همونه داستان، و چه آشناست.

Friday, February 11, 2011

من احساس میکنم روی ابرهام، در عین حال انگار در چند جای مختلف جهان دارم زندگی میکنم.
زندگی سوررآلی داریم ها خودمونیم.
تو هم، هم فاز شو عزيز ...

Monday, February 07, 2011ازماهیان کوچک این جویبار
هرگز نهنگ‌زاده نخواهدشد.
من خردی عظیم خود را می‌دانم
و می‌پذیرم.
اما
وقتی که پنجه فتادن ریگی
خواب هزارساله مردابی را می‌آشوبد،
این مشت خشم
برجدار دلم،
بی‌گمان،
بیهوده نیست که می‌کوبد.

ماهی سیاه کوچولو
اسماعیل خویی
۱۳۴۸
‫ای واژه ی ِ خجسته ی ِ آزادی!
با اينهمه خطا
با اينهمه شكست كه ماراست
آيا به عمر من تو تولد خواهی يافت؟

Friday, February 04, 2011

انسان‌زاده شدن تجسّد ِ وظیفه بود:
توان ِ دوست داشتن و دوست داشته شدن
توان ِ شنفتن
توان ِ دیدن و گفتن
توان ِ اندُهگین و شادمان شدن
توان ِ خندیدن به وسعت ِ دل، توان ِ گریستن از سُویدای جان
توان ِ گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع ِ شُکوهناک ِ فروتنی
توان ِ جلیل ِ به دوش بردن ِ بار ِ امانت
و توان ِ غمناک ِ تحمل ِ تنهایی
تنهایی
تنهایی
تنهایی عریان.


انسان
دشواری وظیفه است.


To put it simply, I feel nothing but loneliness. I am reduced to a thing that wants companionship, wants to be understood. Even my skin is hungry for touch.

But I'm not going to give in. Not anymore. I will not escape it, I will do my time, my share.

My arms are open, to loneliness, the only thing that is real.


PS: We're all convicted, we all have to do the time. Only it's in solitary confinement. Knowing all cells are full, doesn't help much.

Wednesday, February 02, 2011

The best part of a typical afternoon.
یک تعدادی مرد هستند، بنده میخواهم بیافکنم. شراب اون تیپی خدمتتون هست؟

Tuesday, February 01, 2011

(1) Transparency is not always an illusion. Sometimes, most times, it is, but not always. There are many variables involved. One's extroversion, the other's intuitive skills, their familiarity to each other. You need to have one or two people like that in your life, who can read you, even if it's through a text message, to know it's possible.

One last variable is that, they need to care enough about you, to learn "you" and how to read you. And if it's mutual, then I will call that a "friendship". A friend is not someone who necessarily agrees with you, but is someone who can tell you what you are and what you need, when you can't think straight.

(2) A very typical date [and why they don't ever work, should be transparent!]

- Do you consider yourself a person with many friends?
- Yes, I guess so.
- How would you explain that?
- I never get bored, I will find friends who are doing something whenever I want to.
- Friends? how do you define a "friend"?
- People I hang out with.
- How about close friends?
- Ummm,... [confused smile] people I can connect with at a deeper level.
- What's deep?
- Take Seth for example, we go climbing together four times a week, we have a lot of fun. He is also an engineer, so we connect at that level too. We view engineering from the same perspective.
- [pause, grin] This is the first time tonight, you sound like an American.
- [uncomfortable laughter] Yeah? what's your definition of friendship?
- I won't tell you, the envy will kill you.

PS: I know I'm not being very nice or forgiving, but that's my prerogative and I'm tired. Very very tired and unenthusiastic.

PPS: Like Sumire from Sputnik sweetheart, I write to understand who I am. I need to understand who I am, because I don't know.