Tuesday, November 23, 2004

ARABIAN GULF


برای اینکه فکر نکنید خدای نکرده من به سرم زده، این رو بخونید و اینجوری که من لینک دادم شما هم بدید، خداوند یک هیچ در دنیا هیچ در آخرت به شما ارزانی خواهد کرد که چون خبر مرگتون دو دقه بیشتر طول نمیکشه!

No comments: