Saturday, July 23, 2005فقط گاهی باید حرف زد.
بقیه ش رو باید ساکت بود.
باید بو کشید.
باید لمس کرد.
از بس همه کور یم و کر یم.
2 comments:

very anonymous said...

are, az bas ke hame koorim o karim.

آسپرین said...

آنتی هیستامین عزیزم فکر کنم حسابی درسها بهت فشار آورده به نظر من نباید حتی گاهی حرف زد باید لال شد.