Wednesday, March 30, 2005این همه مدت زدیم تو سر خودمون، استقلال و این حرفها!
اما انگار تابع خوشحالی پدر و مادرها نسبت به میزان خرجی که برای مون میکنند تابع هذلولی معکوسیه که نقطه ماکزیممش در فاصله ای بسیار دور تر از انتظار ما اتفاق میافته!
منظور اینکه گذاشتیم و بعضاً اصرار کردیم خرجمان کنند و به نظر خوشحال تر از همیشه می آمدند.

1 comment:

azkhodbakhish said...

تا زماني كه خودت بذاري اونا هم خرجت ميكنن ...اين يكي از مشخصه هاي مادر و پدرهاي ايرانيه...اگر آلماني بودن خيلي وقت بود انداخته بودنت بيرون.در ضمن اون موزيك پاييني مال camel ياد آور خيلي از خاطره هاي فراموش شده بود. خيلي برام جالبه كه موزيكهاي اونزمان هنوز مورد علاقه نسل امروزيست. مرسي. داون لودش كردم با لذت...