Monday, March 07, 2005من ظرف ماست گوسپندی تو را بشکستم،
و نمی دانستم،
در ایالت شما ماست بند ایرانی حضور به هم نمیرساند!

3 comments:

Kont said...

ماست بزی بود

azkhodbakhish said...

راستش اولا روز زن مبارك حالا ظرف ماست رو شكوندي خيالي نيست اينطرف دنيا ظرف زياده...بعدش واقعا بهت تبريك ميگم كه 4 ساله بلاگ مينويسي...پس تو از اوليها بودي...با بهترين آرزوها.

Anonymous said...

Hey geexy geexy blogger chick! -SA