Saturday, March 12, 2005من این دو هفته 11MB مطلب خوانده م و به اندازه 11MB بیشتر در پروژه م فرو رفته م.
آی پترس مقدس با من کاری نداشته باش، وقت ندارم، هنوز 25MB از باید-خوانده-شود ها مانده،
اگر فکر کرده ای من وقت مردن دارم، همانا که ندارم!

4 comments:

sadegh said...

درسه اسنجا نظر دادن 7 خان داره..اما دلم نیومد..
آخه گل دختر...ما نوشته ها و چیزایی که میخونیم رو وجبی اندازه میگیریم!! تو چه با کلاس !! به مگا بایت و این صحبتا....بابا کلاست کشته ما رو !!
*سورئالیست*

Anonymous said...

همون پطرس فداکار؟

Payam said...

من یه پیشنهاد عملی دارم: یه برنامه‌هایی هست برای فشرده کردن فایل‌ها مثل وین‌زیپ! این 25M باقی رو با یه چیزی زیپ کن بعد بخون! می‌دونی چقدر کارت زودتر راه میوفته. :دی

یاسمن said...

بهارت مبارک :)
من فقط پرینت گرفتم از یه سری سورس و میتونم ادعا کنم پرینترم 3 مگا بایت از پروژه ام را رو کاغذ بهم داده :))
تازه یه پروژه زپرتی برا آزمایشگاه سیستم عامل!!