Monday, June 21, 2010

آه از این دل از این جام امید


من به این حسودی, چرا حسادت "نمیورزم"؟ من با این همه محبتی که احساس میکنم چرا "مهر" نمیورزم؟ منتظر چی هستم؟ اصلا حرف حسابم چیه؟ گمونم همه ش از سر لجبازیه. حتی بیشتر از اون, گمونم منطق و سختگیریم اینقدر بهشون اجهاف شده این چند ساله که دارن یه نفسی میکشن و خودی نشون میدن.

بعد از یه عمر این مترز آو ده هارت هنوز اندر خم یک کوچه ایم.

No comments: