Monday, November 14, 2005آخرین باری که آمپول زدم اول راهنمایی بودم، خیلی دردم اومد، بابام بعدش که داشت نازی نازی م میکرد گفت لازم نیست زورتو موقع آمپول زدن به رخ بکشی، هر چی سفت تر کنی خودتو بیشتر درد میگیره.
گویا که این تئوری در موارد زیادی apply میشه.
درس زندگی که میگن همینه!

No comments: