Tuesday, October 18, 2005در عرض دو روز چندین نفر بهم گفتن که انگلیسیم خیلی خوبه و من خیلی کیف کردم.
در عرض چند روز سه چهار نفر بهم گفتن که با وجود اینکه تیپ نمیزنم اما خوش تیپم و من خیلی کیف کردم.
این سپایت دِ فکت که ریکرسیولی از این کیف کردنام حالم به هم میخوره لطفاً یه چند نفر بیان بگن که این سپایت دِ فکت که ماتحت بنده کلاً از قدیم مشکل داشته، و با اینکه اینسکروتبلی سر خودم رو شلوغ کرده م اما بالاخره جی.آر.ای یک نتیجه ای میگیرم.

در ضمن من شنبه ندارم(ش). از اونجایی که پولم خیلی زیاد کرده و خانه و خانواده هم ندارم رفتم کنسل کردم و میخوام برم دوبی امتحان بدم. البته بماند که مردم(!) میخوان برن لندن امتحان بدن!

در ضمن رضا خوراک مغز خوشمزه ای درست میکنه. مصالح ندارم فقط!

2 comments:

SA said...

خوب پس بذار منم بهت بگم که سلیقه ت تو موزیک خیلی خوبه، مثل این لیورپول. (کیف کردی خوش تیپ؟) :))

Anonymous said...

روزی 100 بارم به من میگن مخت خوب کار میکنه این شد دلیل !