Wednesday, June 10, 2009


به نقل از شاهدان عینی احمدی نژاد را به همایش راه نداده اند و ایشان دارد در خیابان صحبت میکند. مرحبا به دانشجویان شریف!1 comment:

مازیار said...

ایول!