Tuesday, April 08, 2008از اونجایی که کتاب نداشتم و مطالب امتحان رو از روی spec های آنلاین خونده بودم موفق شدم بعضی قسمتها رو اصلا ندونم داره راجع به چی حرف میزنه و در بقیه موارد هم آی روده درازی کنم آی روده درازی کنم! اونهایی رو هم که اصلا نمیدونستم کسر شان ه که خالی بگذارم در نتیجه از روی حدس و گمان ولی با اطمینان به نفس کامل نوشتم و گفتم فوقش میخنده دیگه!! آی دوتاش بد جوری خورده به هدف!!

حالا دو هفته دیگه هم prelim دارم بعید هم میدونم با حدس و گمان به جایی بتونم برسم.

No comments: