Saturday, January 20, 2007رقص تک نفره م دخمه ی تنهایی م بود، بدون در و دیوار و سقف،
خلاء ی بود برای اینکه خودم باشم.
خودم گم شده، تو هم گم شده ی... با هم گم شدیم.
هیچ معجزه ای ما رو پیدا نخواهد کرد.
1 comment:

آرش said...

کاش "را" بود خط آخر