Friday, September 14, 2007

محمل بدار ای ساربان
تندی مکن با کاروان ...1 comment:

فلانی said...

ما گاهی تند می شویم
و گاهی آُهسته
گاهی بزرگ میشویم و گاهی آنقدر کوچک که نمیدانی