Thursday, November 02, 2006به اون God-spot فکر میکنم تو دلم میگم فالی ربک فارغب.
زندگی رو خیلی سخت کردن واسمون ها! یعنی خداییش زحمت نگهداریش خیلی زیاده، چپ و راست باید همه چی رو از اول بچینی و باز یکی میاد بهش تنه میزنه. فقط باید خودتو مچاله کنی دورش که سوز نیاد ته شعله شو خاموش بکنه.
این فیلم "یک تکه نان" هم خوب چیزی بود ... یعنی خوب موقعی رسید. باز دمش گرم.
2 comments:

آرش said...

من می‌خوام یک تکه نان رو
لری‌ش می‌شه کپی کن رو سی‌دی این‌ورا میای ازت بگیرم :دی

لطفا !

xeeg said...

من خودم از persianhub.com گرفتمش.