Wednesday, November 15, 2006
اینجا خونه ی منه. اینجا خونه ی منه. اینجا خونه ی منه. خونه. خونه ی من. خونه اون جاییه که آدم از هر دردی بهش پناه ببره. خونه ی من اینجاست.

1 comment:

geexP said...

Too khoone behet ampool mizanan?