Tuesday, May 31, 2005راستی من همونی هستم که دیگه نیست.
اشاره به اینکه دیگه نیستم،
اصلاً فهمیدی؟
فهمیدی که دیگه نیستم؟
من دیگه نیستم!
من همونی هستم که دیگه نیست.
جام هم خالیه،
مثل یه سوراخ،
شاید واسه همینه که نفمیدی،
که من دیگه نیستم.


1 comment:

Anonymous said...

خوب جاي اون مثله چي خاليه ؟ :))