Monday, March 12, 2007

The 300 movie


اینم سهم ما از فعالیت های ضد 300ی ... باشد که مورد قبول حق و دوستان وطن پرست آتشین قرار گیرد. برای اطلاعات بیشتر هم به سایت دوست هنرمندمون مراجعه کنید. ایده این سایتی که لگوفیش راه انداخته فکر کنم باکلاس ترین حرکتی بوده که در این زمینه انجام شده.
با وجود اینکه خود من هم به همه گفته م که توی imdb رای پایین بدن و امضا کنن اون نامه رو اما باز تصویر این کار رو از دید غیر ایرانی ها که تصور میکردم مثل این بود که یک عده geek هندی نشسته ند همه بسیج شده ند و یک کار کمیتی کرده ند, خوشم هم نمیاد از این تصویر، میدونم بهتر از هیچیه اما هیچ ایده ای هم نداشتم که به جاش چی کار کنیم. این کارهای هنری اگر راه بیافته و ratingش هم بالا بره تو گوگل بسیار کار متفاوت و در عین حال جذابی میشه که در جوابش مثل بحث های imdb کسی نمیاد بدون خوندن کامنت های قبلی یک مشت فحش و بد بیراه به ایرانی ها بگه و بره.

4 comments:

fardosy said...

Frank miller is dog and king Xerxes
Was good man

dara said...

Frank miller is a dog but kig Xerxes was good and great man

Anonymous said...

Frank miller is bad and dog.but
King Xerxes was great and wary good man.

darius said...

frank miller is dog but king Xerxes
Was great man.